دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت روفرشی کارآفرین یزد در راستای تکمیل نیروی انسانی خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

درصورت تمایل، مشخصات خود را از طریق فرم الکترونیکی دعوت به همکاری ارسال نمائید.