نام و نام خانوادگی *
این قسمت نباید خالی باشد
جنسیت
یک گزینه را انتخاب کنید
تاریخ تولد
این قسمت نباید خالی باشد
کد ملی *
این قسمت نباید خالی باشد
وضعیت تاهل
یک گزینه را انتخاب کنید
آدرس
این قسمت نباید خالی باشد
کد پستی *
این قسمت نباید خالی باشد
آخرین مدرک تحصیلی
این قسمت نباید خالی باشد
رشته تحصیلی
این قسمت نباید خالی باشد
سوابق کاری
این قسمت نباید خالی باشد
آشنایی به زبان انگلیسی
یک گزینه را انتخاب کنید
آشنایی با کامپیوتر
یک گزینه را انتخاب کنید
آماده همکاری به صورت
یک گزینه را انتخاب کنید
حقوق درخواستی
این قسمت نباید خالی باشد

دعوت به همکاری

شرکت روفرشی کارآفرین یزد در راستای تکمیل نیروی انسانی خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

درصورت تمایل، مشخصات خود را از طریق فرم الکترونیکی دعوت به همکاری ارسال نمائید.

keyboard_arrow_up